Palvelut | Ajatuksiani | CV

 

TERVETULOA SIVUILLENI 

Olen Maritta Wacklin, sosiaalipsykologi ja työnohjaaja. - Laaja-alainen koulutukseni ja monipuolinen työkokemukseni selviävät tarkemmin cv:stani. Tarjoan palvelujani yksittäisten työntekijöiden, ryhmien ja työyhteisöjen käyttöön.

MW kuva

PALVELUJANI

Tarjoan lähes 40 vuoden monipuolisella kokemuksella yksilö-, ryhmä-, tiimin, esimiesten ja työyhteisön

TYÖNOHJAUSTA JA KONSULTATIIVISTA OHJAUSTA

Ajattelen työnohjauksen olevan pitkäjännitteistä jatko-opiskelua/täydennyskoulutusta. Se on sitoutumista ja paneutumista vaativaa, tavoitteellista työn ja ammattitaidon kehittämistä. Työskentelyn lähtökohtana ovat aina ohjattavien kokemukset työssään.

Työnohjauksen keskeisenä tavoitteena on tuleminen tietoiseksi omista tyypillisistä toimintatavoistaan ja reaktioistaan sekä usein piilossa olevista arvoistaan ja ihmiskäsityksestään. Tietoisuuden kasvaminen mahdollistaa sekä oman toiminnan reflektoimisen osana laajempaa kokonaisuutta että työn konkreettisen kehittämisen. Jo yhden työntekijän/esimiehen uudenlainen suhde työhönsä tai jokin uusi käytäntö vaikuttaa koko työyhteisön toimintaan.

 

Vaikka työnohjaus ei ole terapiaa, sillä on terapeuttisia ja työssä jaksamista tukevia vaikutuksia.

 
 
  T:mi Maritta Wacklin | Sammonkatu 24 D 67 | 33540 Tampere | Puh. 050 357 8650 | sosiaalipsykologi@marittawacklin.fi