Palvelut | Ajatuksiani | CV


Ajatuksiani

Meille kaikille tulee joskus eteen tilanteita, joissa toisen ihmisen tuki on välttämätöntä. Usein riittää työtovereiden, ystävien tai perheenjäsenten kanssa pohdiskelu. Toisinaan taas on viisasta käyttää ammattilaisen tuomaa ulkopuolista näkökulmaa peilinä. Pääasia on, että asioita pohdittaessa, tunteita tunnettaessa ja ratkaisuja tehtäessä niistä puhutaan ääneen. - On aina yhtä yllättävää, miten asioista puhuminen sinänsä jo helpottaa. Ääneen sanominen selkiyttää, tekee mahdolliseksi asioiden ulkopuolelta katsomisen ja auttaa niiden asettamista oikeisiin mittasuhteisiin. Tuolloin ratkaisujen tekemiselle ja asioiden kehittämiselle syntyy vankka pohja, jolta on hyvä ponnistaa eteenpäin.

Ajattelen, että sekä organisaatioiden arjessa että yksityiselämässä on tärkeää kohdata ongelmalliset asiat niiden pikaisen ohittamisen sijaan. Kohtaaminen merkitsee asioiden äärelle pysähtymistä, niiden tarkkaan tutkimista ja myös tunteiden tuntemista ja niiden tunnistamista. Kohtaamalla vaikeatkin tilanteet ihminen tulee vääjäämättä aiempaa tietoisemmaksi siitä, mitkä seikat ovat johtaneet ongelmatilanteeseen, kuka olen, mikä on tärkeää ja mihin arvoihin toimintani perustuu.

Sosiaalipsykologina olen yksilön, ryhmien, organisaatioiden ja yhteiskunnan välisten suhteiden asiantuntija. Yhteiskuntatieteilijänä mietiskelen työ- ja perhe-elämän, parisuhteiden ja yksittäisen ihmisen kysymyksiä aina osana laajempaa kokonaisuutta. Sairaalateologivuosilta on jäljellä suhde aikaan ja kiireeseen. Käsitykseni on, että ajallemme ominainen kiire ja pysähtymättömyys ovat useimmiten pohjimmiltaan arvovalintojamme. Kukaan hitaasti kuoleva ei surrut tekemättömiä töitään, vaan toteuttamatta jääneitä unelmiaan ja sitä, ettei ole ollut tarpeeksi niiden kanssa, joita rakastaa. - Luonnollisesti myös muu elämänkokemukseni (mm. leskeys 41-vuotiaana lasten ollessa 9 kk - 18v.) vaikuttaa paljon siihen, mikä on minulle tärkeää ja kuinka teen työtä. Olen valoisa ja levollinen. Kuulen tarkasti myös vaikeita asioita ja tartun tarvittaessa rohkeasti epäkohtiin. 

 

 
  T:mi Maritta Wacklin | Sammonkatu 24 D 67 | 33540 Tampere | Puh. 050 357 8650 | sosiaalipsykologi@marittawacklin.fi